AKTYWNA TABLICA

Rządowy Program „Aktywna Tablica” - informacje

W odpowiedzi na Rządowy Program „Aktywna Tablica” skierowany do sektora edukacyjnego gwarantujemy w ramach naszej działalności:

 • pomoc każdej szkole w wyborze najlepszych produktów, takich jak tablica multimedialna,
 • elastyczne oferty w tym negocjacje cen,
 • kompleksowe wykonanie powierzonego zadania,
 • pełne wsparcie po realizacji projektu.

Zapraszamy do kontaktu – z przyjemnością podzielimy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym sprzętu interaktywnego.

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że 19 lipca br. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu szkoły podstawowe zostaną wyposażone w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe.

Finansowanie programu aktywna tablica

Na program, w którego założeniu tablica interaktywna ma się znaleźć w każdej kwalifikującej się szkole, w latach 2017-2019 przewidziana jest łączna kwota 279 mln 316 tys. zł., z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Za wkład własny uważa się:

 1. wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
 2. sprzęt komputerowy i urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Podstawowym wymaganiem dla szkoły lub szkoły za granicą przystępującej do programu jest posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

W ramach trzyletniego rządowego programu tablice interaktywne zostaną zakupione dla około 15 580 szkół w Polsce i za granicą, z czego:

 1. do 5 582 szkół i szkół za granicą w 2017 r.;
 2. do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2018 r.;
 3. do 4 999 szkół i szkół za granicą w 2019 r.

Kto może się ubiegać o środki?

W ramach „Aktywnej Tablicy” o środki na zakup tablic multimedialnych do szkół będą się mogły starać:

 1. publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej,
 2. szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą.
 3. publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Szkoła będzie mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup tablic interaktywnych i pozostałych niezbędnych do jej funkcjonowania urządzeń. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego organ prowadzący szkołę – z wyjątkiem szkół prowadzonych przez ministrów – będzie miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł (wsparcie finansowe 14 tys. zł + wkład własny 3,5 tys. zł).

Ważne terminy

W 2017 szkoły będą mogły wnioskować o udział w Programie do 31 sierpnia br., a organy prowadzące do wojewodów – do 15 września br. Kwalifikacja wniosków nastąpi do 27 września br. Przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października 2017 r.

Źródło oraz więcej informacji w tym pliki do pobrania:

https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/aktywna-tablica-zalozenia-do-projektu-programu-rzadowego.html.

Zapraszamy.

Zespół INTERDESK

 

Regulamin promocji ,,Taniej dla szkół".

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium