Aktywna Tablica 2021

Kolejne środki na zakup sprzętu do szkół w ramach rządowego programu Aktywna tablica – zachęcamy do składania wniosków

 

Ciemnoniebieska grafika z tekstem – Rządowy program "Aktywna tablica" na lata 2020-2024
 

Kto może wnioskować o dofinansowanie w 2021 roku?

 • szkoły podstawowe
 • szkoły ponadpodstawowe
 • szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych
 • szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących

Dofinansowanie

Dofinansowanie może wynieść do 80% wartości całego zakupu. Pozostałe 20% zapewnia organ prowadzący.

Za wkład własny organu prowadzącego uważa się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę na zakup pomocy dydaktycznych objętych wnioskiem o udział w Programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w programie,
 • wkład rzeczowy– sprzęt komputerowy i inne urządzenia TIK wykorzystywane jako inne pomoce dydaktyczne, zakupione w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w programie.

Przedmioty i kwoty dofinansowania

Szkoły podstawowe:

Szkoły podstawowe mogą pozyskać maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 17,5 tys. zł (14 tys. dofinasowania i 3,5 tys. wkładu własnego).

Szkoły ponadpodstawowe:

Szkoły ponadpodstawowe mogą pozyskać maksymalnie 14 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 17,5 tys. zł (14 tys. dofinasowania i 3,5 tys. wkładu własnego).

Szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych:

 • pomoce dydaktyczne: notatniki brajlowskie, linijki brajlowskie lub inne urządzenia brajlowskie stanowiące połączenie funkcji notatnika i linijki brajlowskiej,
 • komputer stacjonarny lub laptop dla uczniów niewidomych, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, o których mowa powyżej.

Szkoły podstawowe kształcące uczniów niewidomych mogą pozyskać maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 43 750 zł (35 tys. dofinasowania i 8 750 zł  wkładu własnego).

Szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia:

 • pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:
  • psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (np. Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD, Attention Deficit Disorder – ADD), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się (w tym z dysleksją, dyskalkulią),
  • procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym ADHD, ADD, z autyzmem,
  • – dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (Augmentative and Alternative Communications – ACC), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
  • – dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
  • – dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione wyżej z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej.

Szkoły podstawowe, w których kształcą się uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia mogą pozyskać maksymalnie 35 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 43 750 zł (35 tys. dofinasowania i 8 750 zł  wkładu własnego).

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących:

 • drukarki brajlowskie,
 • drukarki druku wypukłego,
 • drukarki 3D.

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących kształcenia mogą pozyskać maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania (80%), przy maksymalnej wartości projektu 125 tys. zł (100 tys. dofinasowania i 25 tys. zł  wkładu własnego).

Pełen wykaz sprzętu do zakupu w ramach Aktywnej Tablicy znajduje się w załączniku do uchwały, strona 32.

Harmonogram programu

do 15 maja – szkoły wnioskują o udział w programie do organów prowadzących

do 30 maja – organy prowadzące składają wnioski ze szkół do wojewodów

do 15 czerwca – kwalifikacja wniosków przez wojewodów

do 30 lipca – przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych

Pełna treść uchwały w sprawie ustanowienia programu Aktywna Tablica na lata 2020-2024.

Zachęcamy do kontaktu w sprawie doboru odpowiedniego sprzętu dla Państwa placówki, służymy swoją fachową wiedzą i doświadczeniem! 

Poglądowa oferta na rok 2021 znajduje się pod poniższym linkiem : 

https://www.interdesk.pl/program-aktywna-tablica

Menu Szukaj więcej więcej
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium